Forza Fighters

Medlemsinfo

I GIF Fighters har vi plass til alle, uansett økonomi. Ingen skal stoppes fra å delta i idrett. Sliter du økonomisk eller har kommet i en situasjon som gjør at du ikke får betalt treningsavgiften din, ta kontakt med oss. Som klubb ønsker vi at du fortsetter å komme på trening.

Treningsavgifter for sesongen 2024/2025
Treningsavgiften for sesongen sendes ut til alle i løpet av september hvert år.

Lag Sum pr. sesong
Minirunde (6-9 år) 650**
Aktivitetsserie (10-11 år) 1200
Yngre ungdom (12-14 år) 1800
15 år og eldre (inkl. senior herrer 2 og 3, elite u/kontrakt) 2400
Damer 2, Herrer 4, Old boys, Veteran 1800
Ekstra for ungdom fra G/J15 som spiller på flere lag 500

** OABR (Oslo og Akershus Bandyregion) har økt påmeldingsavgiftene veldig mye de siste årene og vi må derfor øke denne litt mer enn prisjusteringen på 10 % som ble vedtatt på årsmøtet.

Eks.
Hvis en G15-ungdom også spiller på G17 vil treningsavgiften komme på 2400,- + 500,- = 2900,- for sesongen.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten sendes ut fra Gjelleråsen IF og er på kr. 400,- pr. år. Denne kan endres av årsmøtet i GIF. Utmelding av Gjelleråsen IF gjøres ved å sende en e-post til post@gif.idrett.no med opplysninger om navn, adresse og fødselsdato. Fristen for utmelding er før 31.12. for å unngå faktura året etter.

Lisens
Alle som skal spille kamper fra 12-årsalderen må ha løst lisens. Dvs. har du ikke lisens, kan du heller ikke spille kamp.

Det er to forskjellige type lisenser: Grunnlisens og Utvidet lisens. Forskjellen på grunnlisens og utvidet lisens er forsikringen, i all hovedsak dekningsgrad og tid til behandling. Om dere velger grunnlisens eller utvidet lisens er opp til dere å vurdere. Dere må selv passe på å betale rett beløp.

Rett beløp og mer info finner du på Norges Bandyforbund sine sider.

Noen forklaringer
«Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier» gjelder for herrelaget i 5.divisjon. De øvrige herre- og damelagene våre, bortsett fra elitelagene, vil trenge «Spillerlisens for øvrige seniorserier». Juniorer som spiller i seniorseriene, må betale lisens etter hvilken seniorserie de spille i. Det holder med en lisens.

I aldersbestemte serier løses lisens etter når spilleren er født uavhengig av om de spillere i eldre serier (ikke seniorserier).

For de som skal delta på det nye tilbudet med 3v3-turnering må ha løst lisens. Enten en vanlig serielisens eller en «Turneringslisens».

Er det noen som ikke har mottatt e-post for å betale lisens, ta kontakt med lagleder eller innebandy@gif-fighters.no.

Om du har havnet i eller er i en økonomisk situasjon som gjør at disse kostnadene er vanskelig å håndtere, ta kontakt med okonomi@gif-fighters.no så finner vi en løsning. Alle henvendelser behandles konfidensielt.