Forza Fighters

Medlemsservice

Alt i GIF drives på dugnad, og for at klubben skal drives rasjonelt og effektivt, er klubben helt avhengig av å benytte gode og smarte løsninger, som gjør vårt daglig arbeid lettere. En slik løsning er dette, hvor vi overlater registrering av all data til våre medlemmer, slik at vi er sikre på at alt blir riktig registrert.

GIF_informasjon gif_innmelding
gif_endring gif_utmelding
gif_refusjon gif_støttemedlem