Forza Fighters

Styremedlemmer


Leder:

Ann Marit Ansnes
tlf. 92 06 07 92
mail: ann.marit@magicgruppen.no

Hovedansvar og div. enkeltoppgaver

Nestleder:
Jan Vetle Eikland
tlf. 91 63 60 03
mail: jve@avdesign.no

Div. oppgaver

Leder Aldersbestemt/Bredde/Elite
Thor Dag Falkeid
tlf. 90 63 37 85
mail: thor@easymeal.no

Planlegge vekst og utvikling.
Sikre samhandling mellom lag og årsklasser.
Dommerkontakt.
Sikre samhandling med andre idrettsgrener i GIF.
Info rundt cuper.
Sikre samhandling med Herrer Elite,Senior og Damer.
Planlegge og sikre forankring av målsettinger, rammer og utvikling innenfor
Gjelleråsen IF Innebandy totalt sett.

Økonomi:
Liv-Anne Dahl Svendsen
tlf. 41 29 38 18
mail: liv-anne.svendsen@dalens.no

Ansv. budsjett/økonomioppfølging, fakturering og betaling av regninger.

Leder Damer:
Cathrine Wigen
tlf . 90871464
mail : Cathrine.wigen@hotmail.com

Repr. Damer og Junior jenter.

Styremedlem:
Ronny Fries Baltzersen
tlf . 46635016
mail : ronnybaltzersen@gmail.com

Rep. yngres avd:

Styremedlem:
Oddleif Dahlen
tlf. 91 18 18 12
mail: oddleif.dahlen@idrettsforbundet.no

Info til/fra styret IB, fra/til GIF sentralt (AU)

Styremedlem:

Sekretær: