Forza Fighters

Sveiva – Gjelleråsen tirsdag 21/9 er utsatt

Norges Bandyforbund har besluttet å utsette kampen mellom Sveiva og Gjelleråsen tirsdag 21/9 i eliteserien for menn.

Norges Bandyforbund fikk søndag kveld (19/9) beskjed om at en Sveiva-spiller hadde testet positivt for Covid-19.

Det vises til tidligere utsendt e-post med «Administrative prinsipper for håndtering av Covid-19 sesongen 2021/2022», som er veiledende for vedtak i forbindelse med å utsette kamper i eliteseriene.

Etter en helhetsvurdering har NBF, på bakgrunn av en risikoanalyse, vurdert situasjonen dithen at Sveiva har et større antall spillere med symptomer i tillegg til den smittede, at det er uforsvarlig å gjennomføre kveldens kamp.

Spillerne med symptomer har testet negativt på første hurtigtest, men NBF anser at det fortsatt er en for stor grad av usikkerhet knyttet til smittesituasjonen og tidsperspektivet fra påvist smitte og frem til kveldens kamp.

Til orientering så har NBF merket seg at begge lag ønsket å gjennomføre kampen som oppsatt, men når antall med symptomer i et lag med en smittet spiller er så høyt, er ikke dette ønskelig fra NBFs side. Våre vurderingskriterier ligger for øvrig på linje med andre sammenliknbare lagidretter, som håndball og ishockey.

På denne bakgrunn har NBF vedtatt at kveldens kamp Sveiva – Gjelleråsen i elite menn utsettes inntil videre, og forbundet vil i samarbeid med de to lagene finne ny egnet dato for kampen.

← Fighters Herrer Elite vs Sandnes   |   Herrene er klare for å gå inn i den tredje runden →