Forza Fighters

Info om billettpriser

Gjelleråsen IF – Innebandy har i likhet med flere andre innebandyklubber sett seg nødt til å øke billettprisene for publikum i forkant av inneværende sesong. Klubben ønsker så klart at alle som vil fortsatt skal ha mulighet til å se våre lag i aksjon, uansett om det er på eliteserienivå eller i de aldersbestemte klassene.

Blant årsakene til at klubben har valgt å justere opp prisene er den store mengden desinfisering klubben er nødt til å kjøpe inn for å ivareta et tilstrekkelig smittevern. Dette gjelder for både spillere, ledere, publikum og øvrige personer som er på plass i forbindelse med våre arrangementer. Inntektene ved økt inngangspris er ønskelig for å ivareta klubbens økonomi på en best mulig måte, og derfor er denne justeringen høyst nødvendig.

Når det gjelder forbruket av desinfiserende midler så inkluderer det blant annet det å gå over alle synlige overflater i hallen både underveis og etter kamper og treninger. I tillegg til dette kommer forbruket som går til desinfisering av hender for lagene som til enhver tid er i aksjon og til publikum. Det er også en del materielle gjenstander i hallen som krever å bli desinfisert fortløpende.

I tillegg til dette kommer begrensningen på antall tilskuere i Lihallen som følge av covid-19 og hensynet med tanke på tilstrekkelig avstand mellom personer i hallen. Tilskuerkapasiteten i Lihallen er derfor senket til 70 personer, og spesielt på eliteseriekamper er dette merkbart.

Inngangsprisene i Lihallen for sesongen 2020-21:
Herrer Elite: 125,- (tidligere 100,-)
Damer Elite: 75,- (tidligere 50,-)
Breddekamper: 75,- (tidligere 50,-)
Minirunder: 30,- (tidligere 30,-)

NB! Barn under 16 år gratis på alle kamper.

Vi håper dette gir en god oversikt over situasjonen og ønsker fortsatt alle hjertelig velkommen til Lihallen i helgene som kommer.

← Helene Karlstrøm lånes inn   |   Kampen mot Fredrikstad er omberammet →