Forza Fighters

Kor e alle helter hen ? Chapt. 4

Et knippe av betydningsfulle personer i GIF Fighters fra fortid !


ODDLEIF DAHLEN
(Mr. GIF)


ROGER ANDERSEN
Mr. GIF FIGHTERS him self !


ROY A. JACOBSEN
Ildsjelen !


RUNE B. REITAN
«the groundmaster»


STEIN INGE AASGAARD
«the do»er»


RUNE RØKKE
«the voice of GIF Fighters»


BJØRN ERIK VÅGE
«Forza GIF Fighters»


VIDAR JOHANNESEN


STEFAN ÅSBERG
Coach


JONNY AAS
Sportssjef n «the voice»

ERIK RUDSLI OG MORTEN HOEM (Kris. Kronberg)
Uvurderlige matriser på sin hals !

KAKE FORTJENER DEM ALLE !

← No 16 tilbake, Mads Rongsjord har signert for GIF !   |   Kor e alle helter hen ? Chapt. 3 →