Forza Fighters

GIF Fighters – Sveiva Innebandy, lørdag 21/11 kl 16:30

KJÆRE ALLE !
ORD BLIR FATTIGE !

Vi sitter ALLE med et stort tomrom etter Tobbes bortgang.
Våre tanker går til ANE og ALVA, og hans nærmeste familie.
Alle hans lagkamerater sitter igjen med en STOR SORG etter å ha mistet en utrolig flott lagkamerat.
TOBBE var alltid så positiv og ville alltid laget sitt beste.
Han så mulighetene i ungdommen og ønsket å bidra til videre utvikling, og så for seg en videre karriere som trener i GIF Fighters.
TOBBE kom til oss fordi han ville være med å bidra i en klubb som satser hardt på de unge. TOBBE ga ganske tidlig sitt hjerte og engasjement som Coach og trener, og det resulterte i NM GULL for G19 i hans første sesong i GIF Fighters.
GIF Fighters har mistet et STORT OG VARMT MENNESKE, en som vi alle i klubben vil huske for evig og alltid !
TOBBE har gjort ett stort inntrykk som for alltid vil bli husket og satt pris på. Jeg vet at ALLE hans lagkamerater sitter igjen med bare positive tanker om TOBBE.
Det samme gjelder ALLE oss andre som har lært TOBBE å kjenne ! Jeg har ALDRI hørt noen som helst si noe vondt om TOBBE. Bare GODE ORD, bare at han ville oss ALLE så godt.
På lørdagens kamp mellom GIF Fighters og Sveiva Innebandy, ønsker klubben å gi ALL INNTEKT til ALVA sitt minnefond, som Gjelleråsen IF Innebandy har opprettet .
GIF DAMER ELITE har allerede bidratt, og flere andre klubber er med og har bidratt på samme måte.
GIF Fighters kommer IKKE til å sette noe inngangsbeløp denne kampen, da vi oppfordrer å gi til ALVAs minnefond som inngangsbillett.

På søndag 22. november vil GIF INNEBANDY ha en minnestund for TOBBE på Folkets Hus på Hagan.
Vi kommer tilbake med mer informasjon angående tidspunkt for minnestunden, og vi ønsker ALLE VELKOMMEN til å delta og være sammen med oss.
Det vil for ALLTID bli ett stort tomrom etter deg TOBBE, vi vil alle savne DEG DYPT !

Gjelleråsen IF Innebandy 
GIF Fighters

Ann Marit Ansnes 
Leder
  
MED ALL VÅR KJÆRLIGHET !
innebandy111

← Minnestund for Tobias Wendelstig #29   |   Tillbaka i vinnarspåret →