Forza Fighters

Årsmøte innebandy tirsdag 1. april 2014

Årsmøte i innebandy holdes tirsdag 1. april kl.18.30 på klubbhuset blårommet/ scenerommet .

Forslag til årsmøtesaker sendes til post@gif.idrett.no  eller innebandy@gif.idrett.no, senest 17. mars.

Årsmøte : Generell saksliste

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

2.  Valg av ordstyrer, referent og to til underskriving av protokoll

3.  Årsberetning 2013

4.  Regnskap 2013  

                4.1     Resultat og balanse

5.  Innkomne forslag

                5.1     xxxxxxxx

6.  Budsjett 2014

7.  Valg

← G17 til finalen i regionscupen !   |   Hvilket lodd i livet ! Far og sønn på samme lag ! Revidert ! →