Forza Fighters

NYTT FRA STYRET I GIF FIGHTERS

På årsmøtet i mars 2011 ble det valgt et nytt styre i GIF Fighters.
Styreleder er Ann Marit Ansnes. Hun har med seg 8 andre engasjerte personer til ulike oppgaver i styret. For mer informasjon om styremedlemmer se hjemmesiden til GIF Fighters.   
I tillegg bidrar en rekke personer til store og små oppgaver, slik at bla. treninger, kamper og turneringer blir bra opplevelser for alle involverte. 

Styret har siden i sommer hatt  6 styremøter. Blant sakene vi har jobbet med er:

• Etablere trenerforum
Et forum for alle trenerne i klubben. Skal sikre at ulike ressurspersoner deltar på samlingene i forumet. Planlagt å møtes ca . hver 5. uke.
Bla. etablere retningslinjer for trenerjobben, dele erfaringer og kompetanse. 

• Den røde tråden i spillerutviklingen er etablert i klubben
Alle spillere tilhører, trener og spiller på sitt eget lag/årsklasse, og kan hospitere oppover i systemet og da kun på ett lag.
Kommunikasjon og avtale skal skje mellom lagets og det hospiterendes lags trenerapparat. Spillere som hospiteres oppover, skal ikke benyttes på 2 lag i sin egen og/eller hospiterendes lag/årsklasse.
Ved mangel på spillere kan det foretas disp. hvis situasjonen er prekær

Keeperne skal kunne spille fritt på ulike lag, etter behov og etter avtale trenere imellom. Keeperne er dog å anse som spiller på eget lag/årsklasse, og skal prioritere dette.

• Rutiner for ulike oppgaver i klubben
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelser for kioskvakt, kiosk-bakvakt, varetransport kiosk, sekreteriat, arrangement og velkomstbrev til nye spillere.

• Keepertrening
Det arbeides med å etablere gode keepertreninger.
Bla. utarbeide et opplegg med øvelser.

• Inntekter til klubben
GIF Fighters har inngått et samarbeide med SportPlus. Vi i styret mener dette vil gi hvert enkelt lag og GIF Fighters gode inntektsmuligheter, på en grei måte. SportPlus har bla. strømper og hansker til sport/fritid, laget som en produktpakke. Det er besluttet at hver enkelt spille kjøper en slik pakke til sterkt rabatert pris.  Vi håper at denne ”prøvepakken” vil inspirere som gaver til slekt og venner, og derved gi lagene og klubben gode inntekter. Vi er litt forsinket, men vil komme tilbake til denne saken på nyåret.

Vi i styret vil ønske alle engasjerte Fightere en god jul og ser fram fortsatt moro i 2012.


← Treningskamp G17 – G15   |   G15-1 godt i gang med Regionscupen. →