Forza Fighters

Omkamp mellom Akerselva og GIF Fighters

Sanksjons- og protestutvalget i Norges Bandyforbund har mottatt protest fra IK Akerselva mot dommers avgjørelse («myndighetsfeil») i kamp mellom IK Akerselva og Gjelleråsen 19.11.2011, og har tatt saken opp til avgjørelse. 

I kampen ble IK Akerselva tildelt straffe uten samtidig utvisning av motstanders spiller som hadde forårsaket straffen.

Spilleregel nr. 605 punkt 27 medfører at det skal idømmes 2 minutter lagstraff når en spiller med hensikt forhindrer mål eller en målsjanse ved å gjøre en forseelse om normalt fører til frislag. Ved at dette ikke ble gjort, anses at kampen forløp på en annen måte enn regelverket tilsier, og at IK Akerselva ble skadelidende som følge av dette.
Det er i saker med myndighetsfeil ikke avgjørende om feilen har innvirket på kampens sluttresultat.

Vedtak: Kampen annuleres og det skal spilles omkamp.

GIF anket avgjørelsen, men fikk ikke medhold i Ankeutvalget.


← G17 Elite mot Sveiva….   |   Vondt bortetap for Herrelaget →